Biegli sądowi

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, o specjalności:

ortopedia, neurologia,  neurochirurgia , angiologia, medycyna pracy, nefrologia, reumatologia, diabetologia, onkologia, urologia, endokrynologia, okulistyka, stomatologia, chirurgia plastyczna, laryngologia, kardiologia, seksuologia.

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów innych dziedzin w tym;  instalacja sanitarna, ciepłownictwo, geodezja

Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133)

W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w zakładce „Biegli sądowi – jak zostać biegłym sądowym”.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

w Jeleniej Górze

Robert Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi