Mediatorzy Stali i mediatorzy w sprawach Cywilnych

Mediatorzy stali

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego - wpisanych na tę listę na podst. Art. 157b ustawy z dnia 27.07.2001r Prawoo ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015, poz. 133).

W załączeniu poniżej

  • wykaz dokumentow niezbędnych do wpisu na listę stałych mediatorów,

  • druk wniosku o ustanowienie mediatorem stałym kierowanym do Prezesa Sądu,

  • druk oświadczenia

 

 

 Mediatorzy w sprawach cywilnych 

Jeżeli osoba nie jest zainteresowana wpisem na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, może byś zgłoszona jedynie na liście organizacji czy stowarzyszenia.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy Stali i mediatorzy w sprawach Cywilnych