Archiwum Sądu

W archiwum sądu przechowywana jest dokumentacja powstała w toku działalności poszczególnych komórek organizacyjnych / wydziałów, oddziałów, sekcji , samodzielnych stanowisk/, w których została utworzona i dzieli się na materiały archiwalne zaliczane do kategorii A oraz akta nie stanowiące takich materiałów, zaliczane do kategorii B.
Okresy przechowywania i warunki niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989 r. /Dz.U. z 2014, poz. 991/.
W szczególności w archiwum przechowywane są akta spraw zakończonych z poszczególnych wydziałów, akta osobowe oraz dokumentacja z zakresu administracji i nadzoru.
Poszczególne komórki organizacyjne odpowiadają za swoje archiwa oraz dokonują archiwizacji akt i pozostałej dokumentacji.

Rejestr zmian dla: Archiwum Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2020-06-04
Publikacja w dniu:
2020-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d