Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Barbara Siekaczyńska
Al. Wojska Polskiego 56 , 58-500 Jelenia Góra , pok. 323(III piętro)
tel. (075) 64 15 189
Zainteresowani są przyjmowani w godzinach pracy sądu.
Audytor wewnętrzny dokonuje oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej przy uwzględnieniu zasad legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności.
Do zadań audytora wewnętrznego należy dostarczenie kierownikowi jednostki racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy zarządzania i kontroli wewnętrznej funkcjonują prawidłowo.

Rejestr zmian dla: Audytor Wewnętrzny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d