Dokumenty, które powinien złożyć biegły sądowy ubiegajacy się o przedłużenie kadencji

 • Wniosek o ponowne ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
 • kwestionariusz osoby,
 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., - dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy w minionej kadencji,
 • wykaz przykładowych sygnatur spraw (co najmniej 5), w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,
 • informację o pełenieniu funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie,
 • oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone ( załącznik 1),
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (aktualna),
 • w przypadku zatrudnienia adres zakładu pracy oraz zgoda zakładu pracy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (załącznik 2),
 • oświadczenie, że nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe (załącznik 3),
 • oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sadowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (załącznik 4),
 • oświadczenie dotyczące przynależności do organizacji zawodowej (stowarzyszenia) (załącznik 5),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł tytułem” opłaty za wdanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58) lub na konto bankowe Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


Dokumenty proszę składać do 10 listopada w roku kończącym kadencję.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Dokumenty, które powinien złożyć biegły sądowy ubiegajacy się o przedłużenie kadencji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
b/d