Dokumenty, które powinien złożyć biegły sądowy ubiegajacy się o przedłużenie kadencji

 • Wniosek o ponowne ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
 • kwestionariusz osoby,
 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., - dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy w minionej kadencji,
 • wykaz przykładowych sygnatur spraw (co najmniej 5), w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,
 • informację o pełenieniu funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie,
 • oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone ( załącznik 1),
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (aktualna),
 • w przypadku zatrudnienia adres zakładu pracy oraz zgoda zakładu pracy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (załącznik 2),
 • oświadczenie, że nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe (załącznik 3),
 • oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sadowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (załącznik 4),
 • oświadczenie dotyczące przynależności do organizacji zawodowej (stowarzyszenia) (załącznik 5),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł tytułem” opłaty za wdanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58) lub na konto bankowe Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


Dokumenty proszę składać do 8 listopada 2019r.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Dokumenty, które powinien złożyć biegły sądowy ubiegajacy się o przedłużenie kadencji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2019-10-03
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
b/d