Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego

Mirosław Krzysztof Puch

Sekretariat Dyrektora Sądu

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 202 (II piętro)

tel. (075) 64 15 170 ; fax. (075) 64 15 165

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

 

Dyrektor Sądu jest organem sądu, do którego obowiązków należy m.in.:

Kierowanie działalnością administracyjną sądu, zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnzch oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywanych przez sąd zadań.


Wykonywanie zadań przypisanych, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.


Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.


Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.


Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d