Godziny urzędowania

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od 7:15 do 18:00 ; od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15

e-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów:

w poniedziałek od 8:00 do 18:00 ; od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

 

Punkt Informacyjny

pokój 20 (parter) tel. 75 64 15 251, 75 64 15 252

przyjmuje interesantów w godzinach pracy Sądu Okręgowego

 

Biuro Podawcze 

Pok. nr 19 (parter)

przyjmuje interesantów w godzinach : odponiedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.

W poniedziałki w godzinach od 15:15 - 18:00 pisma i wnioski należy składać bezpośrednio w Wydziałach.

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

pok. nr 18 ( parter) ; tel. (075) 64 15 106 lub 127;

przyjmuje interesantów :

- poniedziałek od 9:00 do 18:00

- od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

 

Kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

pok nr. 6 (parter) 

 czynna : w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 9:00 do 14:00

za wyjątkiem ostatniego roboczego dnia miesiąca, kiedy czynna jest od  9:00 do 13:30

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania