I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału -SSO Dorota Witek

Pozostali sędziowie orzekający:

SSO Ewa Szymańska-Habzda

SSO Ewa Byik (Z-ca Przewodniczącego Wydziału)

SSO Agnieszka Wiercińska - Bałaga

SSO Tomasz Sproch

SSO Lidia Orzechowska-Korpikiewicz

SSR w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska - delegowana do Sądu Okręgowego na okres 01.03.2018 - 28.02.2019r.

------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu - Beata Bester

 

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 210 (II piętro),

tel. (75) 64 15 144, fax. (75) 64 15107; email w.cywilny@jelenia-gora.so.gov.pl

Interesanci są przyjmowani w godzinach 8:00-15:00 a w każdy poniedziałek do godziny 18:00

Przewodniczący przyjmuje interesantów - po uprzednim zgłoszeniu sie do Sekretariatu wydziału - w kazdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10:00-12:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

Właściwość rzeczowa:

Do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych.

W Wydziale rozpoznawane są m.in. sprawy o :

  • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,

  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,

  • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,

  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

  • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,

  • o rozwód, separację

  • o ubezwłasnowolnienie.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-02
Publikacja w dniu:
2018-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d