III Wydział Karny

III Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału - SSO Robert Bednarczyk

Pozostali sędziowie orzekający:

SSO Karin Kot (Zastępca Przewodniczącego)

SSO Daniel Strzelecki

-------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu - Anna Zaborska

 

Wydział III Karny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 219 (II piętro), tel. (75) 64 15 155; fax (75) 64 15 138

e-mail w.karny@jelenia-gora.so.gov.pl

Intersanci przyjmowani są w godzinach: 8:00 - 14:00 a w każdy poniedziałek do godz. 18:00.

 

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału-od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

 

Właściwość rzeczowa:

Do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego.

W Wydziale rozpoznawane są między innymi sprawy o:

  • zabójstwo

  • pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia

  • udział wbójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym

  • gwałt zbiorowy lub ze szczególnym okrucieństwem

  • odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie, gdy oskarżony, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę

  • uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Sąd Okregowy może również działać jako sąd I instancji w odniesieniu do spraw będących we właściwości sądu rejonowego - w przypadku przekazania takiej sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd apelacyjny ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

Rejestr zmian dla: III Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d