Mediacje

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze informuje,  że w ramach


„MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI”


w dniu 19 października 2017 r.


oraz


„TYGODNIA MEDIACJI”


w dniach  16 października 2017  r. – 20 października 2017r.


 obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.


Osoby zainteresowane będą  mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji, które będą odbywały się w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego 56 w pokoju nr 14


Szczegółowy wykaz konsultacji  związanych z obchodami  Tygodnia Mediacji
dostępny poniżej: 

 

 

 

                        Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

                                      Sądu Okręgowego  w Jeleniej Górze

 

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

 

16.10.2017

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

ul. Wojska

Polskiego 56

pok. 14

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Konsultacje: godz. 9.00 – 11.00

Mediator: Ewa Jaśkiewicz

Zakres: sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne

 

2.

 

17.10.2017

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

ul. Wojska

Polskiego 56

pok. 14

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Konsultacje: godz. 10.00 – 12.00

Mediator: Piotr Róg

Zakres: sprawy rodzinne, cywilne,

prawo pracy, gospodarcze

 

3.

 

18.10.2017

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

ul. Wojska

Polskiego 56

pok. 14

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Konsultacje: godz. 10.00 – 12.00

Mediator: Dorota Gniewosz

Zakres: sprawy cywilne, gospodarcze, ubezpieczeniowe, karne

4.

 

19.10.2017

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

ul. Wojska

Polskiego 56

pok. 14

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Konsultacje: godz. 10.00 – 12.00

 

Psycholog KMP - Małgorzat Gorzelak

Funkcjonariusz Policji - Robert Fac

 

5.

 

20.10.2017

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

ul. Wojska

Polskiego 56

pok. 14

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Konsultacje: godz. 10.00 - 12.00

Mediator: Anna Róg

Zakres: sprawy  rodzinne, cywilne, gospodarcze,

 Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Pani Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - Urszula Wiewióra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al.Wojska Polskiego 56, 58 - 500 Jelenia Góra, tel. 75 6415 159, -130

 

 

Mediatorzy stali i mediatorzy w sprawach cywilnych

Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych może zostać wpisany mediator który  min.: nie jest karany za przestępstwo umyślne, ma co najmniej 26 lat, zna  język polski oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. (Z dniem 30 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.)

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów można złożyć do prezesa wybranego sądu okręgowego, w okręgu którego mediator planuje prowadzenie swojej działalności. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Kandydat musi dołączyć do wniosku oświadczenie o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego.

Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie.

Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

 

Odrębnie regulowana jest natomiast instytucja mediatorów w sprawach cywilnych - może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku. Zgodnie z przepisem art. 183.2 paragraf 3 kodeksu postępowania cywilnego organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informacje o listach stałych mediatorów i ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi, jakie musi posiadać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

  Mediatorzy w sprawach karnych i w sprawach nieletnich

Zagadnienia związane z mediatorami w sprawach karnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. nr 108 poz. 1020). Zgodnie z regulacjami rozporządzenia w sądzie okręgowym prowadzi się wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego (w sprawach karnych).

W podobny sposób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U nr 56 poz 591) regulowana jest instytucja mediatora w tego typu sprawach.

Do wykazów osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania w sprawach nieletnich i karnych zainteresowanych wpisuje prezes sądu okręgowego, do którego należy złożyć stosowny wniosek o wpis (szczegółowe informacje w odrębnych zakładkach, a dodatkowych informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze -tel. 75 64 15 131 lub 113).

 

Uwaga - listy mediatorów cywilnych przekazywane przez organizacje i stowarzyszenia - umieszczane na stronie internetowej Sądu Okręgowego pozostają aktualne w dacie jej zamieszczenia lub przekazania informacji ze strony podmiotu zgłaszającego o ewentualnych zmianach.

Wykazy mediatorów w sprawach karnych i nieletnich są aktualizowane na bieżąco w przypadku jakichkolwiek zmian.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Rejestr zmian dla: Mediacje