Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058)
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega jednakże ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze , jest udostępniana na wniosek

.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:


1. złożenie osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 56 w Jeleniej Górze, (parter pok. nr 19)
2. przesłanie pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra,
3. przesłanie pocztą elektroniczną na adres mailowy:
Kliknij aby zobaczyć

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej