Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18.03.2020r. w zwiazku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronowirusa

Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18.03.2020r. w zwiazku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronowirusa

dot.

- Wstrzymania wszystkich pism sądowych z którymi związane są środki odwoławcze i
inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych,
- Wstrzymania przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi
odwoławczemu poza sprawami pilnymi, 
- Wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień
2020r. poza sprawami pilnymi

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18.03.2020r. w zwiazku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronowirusa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d