Informacja o możliwości zatrudnienia na umowę zastępstwa na stanowisku asystenta sędziego

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze informuje o możliwości zatrudnienia na umowę na zastępstwo na stanowisku asystenta sędziego w tutejszym Sądzie.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia winny legitymować się pozytywnym wynikiem konkursu na stanowisko asystenta ( art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.23.)

Więcej informacji można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, nr telefon 75 64 15 132/137

Rejestr zmian dla: Informacja o możliwości zatrudnienia na umowę zastępstwa na stanowisku asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d