INFORMACJE DLA BIEGŁYCH, SZKOLENIA

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze informuje, że przedstawione szkolenia nie są szkoleniami organizowanymi przez Prezesa Sądu i nie mają charakteru obowiązkowego.

Udział w nich jest dobrowolny i odbywa się na koszt biegłego. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w żadnym zakresie nie pośredniczy w organizowaniu uczestnictwa w szkoleniach i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Rejestr zmian dla: INFORMACJE DLA BIEGŁYCH, SZKOLENIA