IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału -SSO Dariusz Przemyk

pozostali sędziowie orzekający:

SSOMarek Klebanowicz

----------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu -Iwona Chodzicka

Wydział IV Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się w budynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra,

pok. 120 (I piętro), tel. 75 64 15 192, fax 75 64 15 120

email: w.penitencjarny@jelenia-gora.so.gov.pl

Interesanci przyjmowani są od godz. 8:00 do godz. 14:00 a w każdy poniedziałek do godz. 18:00

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału-od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-15:00 - z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

Właściwość rzeczowa

Do zakresu Wydziału należy sprawowanie nadzoru penitencjarnego nad zakładami karnymi, aresztami śledczymi, szpitalami psychiatrycznymi, izbami zatrzymań oraz rozpoznawanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, prowadzenie dozorów nad warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych, udzielanie przerw w odbywaniu kary, załatwianie skarg składanych przez tymczasowo aresztowanych i skazanych, wydawanie zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d