Kolegium Sądu

Kolegiu Sądu

Kolegium sądu okręgowego składa się z:

1) prezesa sądu okręgowego ,

2) najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego,

3) przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych przez zebrania spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego sądu rejonowego,

4) dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

 Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze :

Prezes SO Dariusz Kliś - Przewodniczący KSO

Wiceprezes SO Marek Klebanowicz

Przedstawiciele Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

SSO Urszula Wiewióra

SSO Klara Łukaszewska

Przedstawiciele sądów rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

Sąd Rejonowy w Bolesławcu  - SSR Ilona Kata

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - SSR Marek Gajdecki

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze - SSR Konrad Kosowski 

Sąd Rejonowy w Lubaniu - SSR Andrzej Soboń

Sąd Rejonowy w Lwówku Sląskim - SSR Andrzej Lebica

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu  - SSR Małgorzata Tabor - Leszkowicz

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23 z późn.zm.), a ponadto:

  • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,

  • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,

  • wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 wyżej cyt.ustawy,

  • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,

  • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,

  • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d