KOMUNIKAT w sprawie zniesienia IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń

 

ZNIESIENIE IV WYDZIAŁU PENITENCJARNEGO I NADZORU NAD WYKONYWANIEM ORZECZEŃ KARNYCH

Informujemy, że zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada2018 roku (Dz. U. MS z 2018 r., poz. 320) w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych :

w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze zniesiony został IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. 

Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

 

Z dniem wprowadzenia powyższych zmian w ramach struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze funkcjonuje III Wydział Karny – do rozpoznawania w  I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.  

Zrządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2018r. NR 0110-15/18 – z dniem 1 grudnia 2018r. została utworzona Sekcja ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w ramach III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

 

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT w sprawie zniesienia IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d