Komunikaty

Krajowa Rada Sądownictwa na prośbę Europejskiej Sieci Sądownictwa (ENCJ) zwróciła się o rozpowszechnienie ankiety wśród polskich ławników i jej wypełnienie w formie elektronicznej (online). Wypełnienie ankiety ne powinno zabrań dłużej niż 5 minut. Ankieta jest anonimowa.

W ankiecie ENCJ pyta o istotne aspekty dotyczące postrzegania niezawisłości w wykonwaniu zawodu ławnika.

Link do ankiety :  http://www.hrj.be/en/content/survey-among-lay-judges 

Ankieta jest aktywna w dniach od 1 marca do 30 marca 2018r.

Artykuły