Konta bankowe

Wpłaty stanowiące dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe) mogą być dokonane na rachunek bankowy:

 Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego wpłacać na rachunek

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 91 1010 0055 1213 0030 0100 0001

 

 Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Cywilnego wpłacać na rachunek

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 64 1010 0055 1213 0030 0100 0002

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Karnego wpłacać na rachunek

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 37 1010 0055 1213 0030 0100 0003

 

 Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Penitencjarnego wpłacać na rachunek

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 10 1010 0055 1213 0030 0100 0004

 

 Wpłaty do spraw będących we właściwości VI Wydziału Karnego Odwoławczego wpłacać na rachunek

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 53 1010 0055 1213 0030 0100 0006

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wpłacać na rachunek

BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 26 1010 0055 1213 0030 0100 0007

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 04 1010 1674 0034 7622 3100 0000

 

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w PLN (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe) na rachunek bankowy:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004 PLN

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002

Wpłaty dotyczące funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław

Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

 

Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) na rachunek bankowy:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000

Wpłaty dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000


UWAGA

Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy, a w przypadku nowego pozwu wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Dodatkowe informacje:

Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont)

Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d