Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze powołał koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka  na podstawie art. 16b par. 6 i art. 16d par. 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późniejszymi zmianami).

 

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych  - SSO Beata Kostaś

 Do zadań koordynatora ds. międzynarodowych i praw człowieka w sprawach cywilnych należy udzielanie sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów z sądów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na ich wniosek, informacji: 

 1. o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,

 2. z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną oraz orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,

 3. o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,

 4. o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,

 5. o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm. 14).

 6. informuje sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów o istotnym bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego i organów międzynarodowych;

   

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych – SSO Klara Łukaszewska

 Do zadań koordynatora ds. międzynarodowych i praw człowieka w sprawach karnych należy udzielanie sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziów z sądów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na ich wniosek, informacji: 

 

 1. o zasadach i trybie uzyskania informacji o prawie i praktyce państwa obcego,

 2. z zakresu techniki pracy oraz wykonywania czynności administracji sądowej istotnych dla prawidłowego przygotowania wniosku o pomoc prawną, europejskiego nakazu aresztowania oraz innych orzeczeń podlegających wzajemnemu uznawaniu,

 3. o zasadach i trybie współpracy w ramach Europejskiej Sieci Sądowej,

 4. o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania wniosku o pomoc prawną lub udzielenia informacji dotyczącej stanu realizacji tego wniosku,

 5. o zasadach i trybie ustalenia organu właściwego w państwie obcym do wykonania europejskiego nakazu aresztowania lub innego orzeczenia podlegającego wzajemnemu uznawaniu lub udzielenia informacji dotyczącej stanu realizacji tego nakazu lub orzeczenia,

 6. o sposobie uzyskania informacji o treści standardów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

 7. informuje sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziów o istotnym bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego i organów międzynarodowych;

Rejestr zmian dla: Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-20
Publikacja w dniu:
2018-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-20
Publikacja w dniu:
2018-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-20
Publikacja w dniu:
2018-09-20
Opis zmiany:
b/d