Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy - Bożena Drozdowska , pokój 332 (III piętro)
Zastępca Kuratora Okręgowego - Agnieszka Świętoń , pokój 330 (III piętro)
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, tel. (075) 64 15 199 lub 194
e-mail : kurator@jelenia-gora.so.gov.pl,
Interesanci przyjmowani są w godzinach : 8.00 - 14.00
Kurator okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej wokręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.
Do zakresu działania kuratora okręgowego należy m.in. :
  • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
  • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
  • koordynacja działalności kuratorów sądowych na terenie swojego działania,
  • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
  • reprezentowanie kuratorskiej służby na zewnątrz.
Szczegółowe przepisy regulujące zakres działania kuratora okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014r., poz.795 z późn. zm.).
W Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego utworzone są Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych.

Rejestr zmian dla: Kurator Okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d