Oddział Gospodarczy

Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału Gospodarczego Tomasz Namysł

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 316

tel. (075) 64 15 150 ; tel/fax. (075) 64 15 148

Intersanci przyjmowani są w godzinach urzędowania Sądu.

Do zakresu Oddziału należą sprawy zaopatrzenia sądu okręgowego i jednostek podległych w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądów, z wyjątkiem spraw przekazanych jednostkom podległym, administracja terenu, budynków i pomieszczeń sądu okręgowego oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji budynków sądowych w okręgu sądu okręgowego i sprawnym funkcjonowaniem ich wyposażenia, sprawy gospodarki pojazdami samochodowymi, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sądzie okręgowym oraz nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych, prowadzenie biura podawczego, biura dowodów rzeczowych, biblioteki i powielarni.

W strukturze Oddziału usytuowana jest sekcja inwestycyjno - remontowa wykonująca sprawy z zakresu działalności inwestycyjno - remontowej, której kompetencje określają odrębne przepisy dotyczące organizacji i zadań tych służb w resorcie sprawiedliwości.

Do obowiązków kierownika każdego oddziału /samodzielnej sekcji należy m.in. organizowanie pracy oddziału, czuwanie nad prowadzeniem teczek aktowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do rejestracji spraw załatwianych w oddziale,

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-08-31
Publikacja w dniu:
2017-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d