Oddział Administracyjny

Oddział administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego -Agata Radkiewicz
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. 201 (II piętro), interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania Sądu.
tel. (075) 64 15 131, e-mail o.administracyjny@jelenia-gora.so.gov.pl
W Oddziale usytuowane jest stanowisko pracy do spraw obrotu prawnego z zagranicą
/tel. 75 64 15 113/- interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach: 8.00 - 14.00

Do zakresu działania Oddziału należą w szczególności sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego i jednostek podległych, prowadzenie sekretariatu prezesa, sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów, nadzór nad działalnością utworzonego przy Sądzie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego i archiwum zakładowego.
Sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu i jednostek podległych należą do zakresu działania inspektora do spraw socjalnych.
Do zakresu obowiązków kierownika Oddziału Administracyjnego należy ponadto koordynowanie działalności wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru, czuwanie nad prawidłowością stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego w sądzie, nadzór nad organizacją pracy sekretariatów sądowych , poświadczanie liczby kart w formularzach ksiąg biurowych.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d