Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych: Ewa Leszczyńska

Tel. 75 64 15 175, pokój 324 piętro III; e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny pracy: wtorek – piątek od 8.00 do 13.00


Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze należą następujące zadania:

  1. Zorganizowanie ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych
    i przechowywanych informacji niejawnych;
  2. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie  informacji niejawnych;
  3. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  4. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających;


Zadania pełnomocnik ochrony realizuje przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu komórki organizacyjnej zwanej Pionem Ochrony Informacji Niejawnych w ramach, której funkcjonuje:

 

1)    Kancelaria Tajna Sądu Okręgowego, kierowana przez kierownika, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

 

            Telefon do kancelarii tajnej:  75 64 15 225;

            Godziny pracy: w poniedziałek i wtorek 8.00 – 12.00; w środę od 8.00 – 10.00

 

            Kierownik kancelarii tajnej – Krzysztof Saganiewicz - tel. 75 64 15 231

            Zastępca kierownika kancelarii tajnej – Anna Zaborska – tel. 75 64 155

 

2)    Oddziały Kancelarii Tajnej w podległych Sądach Rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu.


Bezpośredni nadzór nad ochroną informacji niejawnych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze a w podległych jednostkach Prezesi Sądów Rejonowych. 

Rejestr zmian dla: Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d