Podstawa prawna

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.XII.1975 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1975 r. nr 46, poz.253/)

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości (Dz.U. z 1998 r, nr 166, poz.1253) utworzony został Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w : Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze obejmował obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Lubaniu i Zgorzelcu.
(Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych - z dniem 1 stycznia 20l3r. zniesiono Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze i włączono go w struktury Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz zniesiono Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim i włączono go w struktury Sądu Rejonowego w Lubaniu.). Z dniem 1 stycznia 2015r. ponownie utworzono Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim.

Organizację i kompetencje jednostki regulują:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23 zpóźn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015, poz.2316 z późn. zm.)

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS z 2003r., Nr 5, poz.22 z późn. zm. )

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d