Portal informacyjny

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
(zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze.
--------------------------------------------------------------------------------
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.
--------------------------------------------------------------------------------
Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/
--------------------------------------------------------------------------------
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.