Rada Ławnicza Sądu Okręgowego

 

Skład Rady Ławniczej kadencji 2016 - 2019

Czarnecki Roman

Dąbrowska Jadwiga

Krawiec Grażyna

Lipiński Bartosz Z-ca Przewodniczącej Rady Ławniczej

Majer Halina

Marzec Lucyna

Pietrus Irena

Przybylska – Karko Marlena -  Przewodnicząca Rady Ławniczej

Przybyś Lesława  -Z-ca Przewodniczącej Rady Ławniczej

Rutkowska Grażyna

Smolińska Teresa

Szczepanik Urszula

Szydłowska Agnieszka

 

Kontakt listowny – za pośrednictwem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze