Sekcja Informatyczna

Sekcja Informatyczna

 

Kierownik Sekcji Informatycznej Marek Piotrowski
tel 756415149
e-mail: marek.piotrowski@jelenia-gora.so.gov.pl
al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 314 ( III piętro)
adres email pracowników sekcji it@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Do zakresu działania sekcji informatycznej należy:

1) planowanie i nadzorowanie rozwoju informatyki w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz Sądach Rejonowych w Kamiennej Górze, Lubaniu i Lwówku Śląskim :
• opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Sądu Okręgowego oraz Departamentem DIRS Ministerstwa Sprawiedliwości, założeń rozwoju i możliwych zastosowań informatyki w okręgu jeleniogórskim;
• stała pomoc oraz doradztwo jednostkom organizacyjnym funkcjonującym w obszarze działania Sądu Okręgowego w przygotowaniu projektów wymagających zastosowania technologii informatycznych, a także nadzór merytoryczny nad ich realizacją;
• nadzór i współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej;
• opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie informatyki w ramach wydzielonego budżetu okręgu;
• zarządzanie i nadzór nad zasobami sieci Intranetowej
2) Rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach okręgu:
• analiza, projektowanie, wdrażanie, kontrola systemów informatycznych tworzonych zarówno w oparciu o własną kadrę informatyczną jak również we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
• udział w pracach normalizacyjnych w dziedzinie informatyki oraz współpraca z organami administracji państwowej, w szczególności DIRS, obejmująca swym zakresem budowę systemów teleinformatycznych;
• nadzór nad planami, zakupami, wdrożeniem i eksploatacją elementów systemu teleinformatycznego w odniesieniu do przyjętych standardów dla całego okręgu;
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Sądu Okręgowego oraz jednostkami podległymi w zakresie rozwoju systemu teleinformatycznego, zgodnie z przyjętymi: strategią rozwoju, standardami, normami oraz „dobrymi praktykami" w dziedzinie informatyki.
3) Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz Sądach Rejonowych w Kamiennej Górze, Lubaniu i Lwówku Śląskim :
• współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Administratorem Bezpieczeństwa Informacji przy opracowywaniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
• realizacja wymagań polityki bezpieczeństwa oraz wdrażanie zapisów wynikających z instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym;
• stała kontrola i monitorowanie działania systemów teleinformatycznych celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania;
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Sądu Okręgowego w przydzielaniu dostępu do systemu oraz nadawaniu uprawnień do korzystania z zasobów systemu, w szczególności, danych i programów oraz innych jego elementów;
4) Eksploatacja systemów teleinformatycznych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz Sądach Rejonowych w Kamiennej Górze, Lubaniu i Lwówku Śląskim :
• nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych;
• prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego oraz obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego;
• zapewnienie systemu wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych;
• ewidencjonowanie i zarządzanie zasobami informatycznymi, współpraca przy inwentaryzacji zasobów;
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Sądu w zakresie gospodarowania zasobami systemu teleinformatycznego;

Rejestr zmian dla: Sekcja Informatyczna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d