Samodzielna Sekcja Kadr Sądu Okręgowego

Samodzielna Sekcja Kadr Sądu Okręgowego

 

Kierownik Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu OkręgowegoSylwia Zając
Sekcja Kadr Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze usytuowana jest w budynku Sądu przy Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra,
pok. nr 1 ( parter)
tel. 75 64 15 132, fax. 75 64 15 210  e-mail; kadry@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Zakres działania Samodzielnej Sekcji Kadr
  • sprawy kadrowe, etatowe i osobowe sędziów, asystentów sędziów, specjalistów OZSS w Jeleniej Górze i w Bolesławcu, urzędników sądowych i innych pracowników Sądu Okręgowego i jednostek podległych z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania tych jednostek.
  • prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin.
  • przeprowadzanie rekrutacji pracowników: ogłaszanie konkursów na stanowiska urzędnicze i asystentów sędziów.
  • obsługa Kolegium Sądu Okręgowego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu jeleniogórskiego
  • prowadzenie biurowości spraw należących do zakresu działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.
  • prowadzenie sprawozdawczości kadrowej analiz związanych zzatrudnieniem na potrzeby jednostek nadrzędnych , Urzędu Statystycznego
  • okresowe oceny kwalifikacyjne urzędników i innych pracowników oraz asystentów
  • prowadzenie spraw związanych z delegowaniami sędziów, referendarzy na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
  • prowadzenie spraw związanych z procedurą nominacji sędziów do sądów rejonowych na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego.

Rejestr zmian dla: Samodzielna Sekcja Kadr Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d