Uwierzytelnianie dokumentów

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

 

Uwierzytelnianie dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz sądów rejonowych w okręgu Jeleniej Góry, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy w okręgu jeleniogórskim, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze lub upoważniony sędzia.

 

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać w następujący sposób:

 1. Należy złożyć wniosek wraz z  oryginałem dokumentu wymagającego uwierzytelnienia: osobiście lub przez pełnomocnika (upoważnienie nie jest wymagane) w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

  /pok. 201, II p. tel. 75 64 15 131/  w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 15:00

  bądź też listownie, dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, na adres Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze /Oddział Administracyjny, Al.Wojska Polskiego 56, 58 – 500 Jelenia Góra/

 2. Należy załączyć opłatę skarbową: za każdy uwierzytelniany dokument wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26 zł.

  Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry:
  ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra  lub na konto:

  Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566  /opłata za uwierzytelnienie dokumentów/

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U.2014, poz. 1657 j.t.):

  informacje o jednostce

   

Rejestr zmian dla: Uwierzytelnianie dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d