VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału - SSO Anna Rej - Żuk

Pozostali sędziowie orzekający:

Z-ca Przewodniczącej Wydziału - SSOLiliana Gambal

SSO Ryszard Sułtanowski

-----------------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Malkiewicz

 

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze znajduje się wbudynku sądu Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, pok.3 (parter), tel. (75) 64 15 207, fax. (75) 64 15 129

Sekretariat Wydziału - tel. 75 64 15 205

email: w.pracy.ubezpieczen@jelenia-gora.so.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w godzinach od godz.8:00 do 15:00, a w każdy poniedziałek do godz. 18:00

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów - po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Wydziału-od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 -z wyłaczeniem okresów wypełniania obowiązków orzeczniczych oraz innych czynności służbowych.

Właściwość rzeczowa:

Wydział rozpoznaje sprawy z zakresu :

prawa pracy w I instancji dotyczące roszczeń pracownika przeciwko zakładowi pracy i roszczeń zakładu pracy przeciwko pracownikowi wynikającymi z kodeksu pracy gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 75.000 zł. między innymi o:

- wynagrodzenie za pracę

- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

- ekwiwalent pieniężny za urlop

w II instancji odwołania od orzeczeń wydziałów pracy sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

z zakresu ubezpieczeń społecznych odwołania od orzeczeń wydanych przez ZUS i KRUS oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w zakresie rozpoznawanych spraw ubezpieczeniowych, między innymi o:

- emeryturę z funduszu ubezpieczeń społecznych

- emeryturę lub rentę dla rolników

- ustalenie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu

- nalezności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Wydział ten rozpoznaje również skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dot. spraw przed sądami rejonowymi okręgu z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Rejestr zmian dla: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d